FAQ

מתי אני יכול להתחיל?

החשבון שלך יוגדר תוך דקות. אתה יכול להיות מבצעי מלא בשטח תוך שעות .

האם אתה מציע תמיכה?

כן.
אנו עוזרים ללקוחות חדשים להעלות מיקומים,משתמשים וטפסים.
אנו מספקים תמיכה מפורטת ומהירה במייל.
עזרה מקוונת זמינה ונרחבת.

איך אני מחויב?

אין צורך בכרטיס אשראי לתקופת הניסיון בחינם.
לקוחות המנויים מחויבים באופן אוטומטי באמצעות כרטיס אשראי ביום השנה החודשי למנוי שלהם.
לקוחות אחרים מחויבים מדי חודש,רבעוני או שנתי באמצעות חשבונית. לקוחות בארה"ב מחויבים בדולר ארה"ב. לקוחות קנדיים מחויבים בדולר קנדי. לקוחות אירופאים מחויבים ב-€. לקוחות בבריטניה מחויבים ב-£.
אין עמלת התקנה,אין רישיון לכל מושב,אין עלות חומרה,תוכנה או תחזוקה.

האם אני חותם על חוזה?

מלבד אי החשיפה של הרישום,לא נדרש חוזה לניסיון חינם.
לקוחות המנויים מתבקשים לקבל את תנאי השירות,באופן אלקטרוני.
לקוחות אחרים חותמים על הסכם שירות עם הגנת מחיר רב-שנתית וסעיפי תקן (סודיות,אי חשיפה,נתונים בבעלות הלקוח וכו'...).

האם אני יכול לבטל?

כן.
לאחר הרשמה,אתה יכול לבטל בכל עת,ללא קנסות. שירות שבוטל נשאר זמין עד סוף החודש בתשלום מראש.

האם אני יכול לייצא את הנתונים שלי?

כן.
מבחינה חוזית,נתוני הלקוח הם רכושו הבלעדי והבלעדי של הלקוח. לשירות ניתן רישיון לנתוני הלקוח למטרת מתן השירות בלבד.
באמצעות ממשק האינטרנט או ה-API,ניתן לייצא טפסים,בדיקות ורוב הדוחות ל-Excel,PDF,JSON או XML.

ספר לי עוד

השירות הוקם בשנת 2009. הוא פועל בלמעלה מ-100 מדינות ו-22 שפות. זוהי חברת בת בבעלות מלאה של Betterdot Systems Inc,שהוקמה ב-1999.
Betterdot Systems רשומה ב-Dun & Bradstreet.